Novinky

Tisková zpráva – Možnost prominutí dluhu z titulu neuhrazené zemědělské daně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Miroslav Kalousek se formou veřejného dopisu obrací na občany ve věci dosud zapsaného zástavního práva v katastru nemovitostí. Jedná se o neuhrazený dluh vůči ČR - Ministerstvu financí z titulu nezaplacené daně zemědělské, vzniklé před rokem 1989 na základě diskriminačních zákonů č. 49/1948 Sb. a č. 77/1952 Sb., o dani zemědělské, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí tento dluh aktivně nevymáhá, ačkoliv je příčinou zástavního práva v katastru nemovitostí. Zástavní právo může zaniknout pouze splacením dluhu nebo jeho prominutím.

Ministr v dopise sděluje, že současné právní předpisy neumožňují plošný zánik těchto pohledávek a bude se muset postupovat individuálně. „Mám velký etický problém tyto pohledávky vymáhat, ač nám to zákony přikazují,“ uvedl ministr Kalousek. Proto vyzývá dlužníky, aby podali žádost o prominutí dluhu a přiložili všechny potřebné doklady. Ministerstvo bude tyto žádosti promptně řešit. „Zákon totiž neumožňuje promíjet dluhy z podnětu věřitele, tedy Ministerstva financí,“ dodal ministr.

Doplňující informace

  • Celý text dopisu - Oznámení k historickým pohledávkám z titulu daně zemědělské
    • ze dne 7. května 2008, Čj 44/36 376/2008 - 441

 

Doporučované

Nejčtenější