Novinky

Začíná veřejná diskuze k problematice her a loterií

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

 

Laická i odborná veřejnost bude mít možnost podílet se přímo na přípravě nového herního zákona

Praha, 5. května 2008 -  Projekt odstartoval 1. května spuštěním internetových stránek ttp://www.hernizakon.cz/, které budou až do poloviny července sloužit jako hlavní prostředek pro laickou i odbornou diskuzi. Přístup na webové stránky a do diskuze má prostřednictvím internetu každý. Diskuzi řídí společnost Ernst & Young na základě zadání Ministerstva financí ČR.

„Současná právní úprava již zdaleka nevyhovuje potřebám herního trhu a společenské potřebě, například proto, že nereflektuje nové herní produkty a technologie a neřeší některá bezpečnostní rizika. Při přípravě nového zákona bude proto zásadní získat názory laické a zejména odborné veřejnosti. Diskuzi budeme průběžně doplňovat o ankety a aktuality. Protichůdné názory a polemiku předpokládáme a vítáme,“ říká Petr Knap, partner Ernst & Young.

Kromě široké veřejnosti projekt předpokládá zapojení odborníků, profesních sdružení i provozovatelů sázkových her a loterií samotných. Ti budou mít možnost zapojit se do pracovní skupiny a přímo se podílet na zpracování návrhu možných řešení. Ernst & Young bude průběžné výstupy pravidelně zveřejňovat na http://www.hernizakon.cz/

Diskuze na stránkách bude otevřena do poloviny července, všechny příspěvky budou poté využity při přípravě variantních řešení, která budou sloužit jako podklad pro ministerstvo financí při přípravě věcného návrhu zákona. Ministerstvo následně návrh zákona předloží vládě, předpokládá se, že do konce tohoto roku.

 


 

Více o projektu Facilitace diskuze k problematice herního zákona

  • Ministerstvo financí podepsalo dne 8. dubna 2008 smlouvu se společností Ernst & Young na řízení veřejné diskuse k hlavním tématům nového herního zákona, který by měl nahradit současný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Úkolem Ernst & Young je působit jako nezávislý, nestranný a efektivní facilitátor této diskuze.
  • Obě strany se dohodly na projektu, který umožní zmapovat a porovnat různé přístupy k řešení sporných oblastí sázkových her a loterií. Dialog bude přitom veden na úrovni laické i odborné veřejnosti. Ministerstvo financí bude po dobu trvání projektu jedním z účastníků diskusí. Více informací na http://www.hernizakon.cz/.

Informace o Ernst & Young

  • Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci, jichž po celém světě působí 130 tisíc, vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme našim zaměstnancům, klientům i širšímu společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní přínos.
  • Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.
  • Název Ernst & Young zahrnuje všechny společnosti celosvětové organizace, jejíž řídící společností je britská Ernst & Young Global Limited. Každá z členských společností má vlastní právní subjektivitu. Ernst & Young Global Limited neposkytuje své služby přímo klientům.

 

 


 

Alžběta Honsová                                      
Ernst & Young                                          
Tel.: +420 225 335 669                           
Mobil: +420 603 577 939                        
E-mail: alzbeta.honsova@cz.ey.com         

Bára Kiliesová
Fleishman Hillard
Tel.: +420 224 232 650
Mobil: +420 605 258 595
E-mail: kiliesova@fleishman.com

Tisková zpráva ze dne 5. května 2008.

Doporučované

Nejčtenější