Novinky

Tisková zpráva k přípravě nového herního zákona

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí vybralo ve výběrovém řízení společnost Ernst & Young na koordinaci veřejných diskusí, které budou předcházet vzniku nového herního zákona. Ten by měl nahradit současný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Jedná se o první významný krok v rámci příprav věcného záměru zákona, který má být vládě předložen do konce tohoto roku. Ministerstvo financí si od široké diskuse slibuje shromáždění názorů a srovnání různých aspektů pohledu na sporné oblasti sázkových her a loterií včetně jejich dopadů. Výsledky tohoto procesu v podobě variantních řešení jsou očekávány počátkem srpna. Na základě připravených analýz pak bude možno rozhodnout o dílčích úpravách zákona.

Společnost Ernst &Young, která zvítězila ve výběrovém řízení, předložila projekt umožňující zapojení laické i odborné veřejnosti. S využitím elektronické komunikace a pracovních skupin bude moci každý vyjádřit svůj názor k záležitostem typu limit sázek, vydávání povolení, spolupráce s obcemi, reklama na hry, apod. Podněty pak budou dále vyhodnocovány z  hledisek např. rovného konkurenčního prostředí, ekonomického zatížení subjektů, kontrolovatelnosti subjektů nebo odvodů na veřejně prospěšné účely.

Ministerstvo financí tímto postupem získá analýzu porovnávající různé vize, jejich náklady a očekávané důsledky. Důraz bude přitom kladen na transparentnost celé diskuse.

Společnost Ernst &Young a Ministerstvo financí představí podrobně svůj projekt v průběhu dubna tohoto roku.

Ing. Tomáš Zídek
náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější