Novinky

Tisková zpráva k jednání se Světovou bankou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V České republice je v těchto dnech na oficiální návštěvě vrcholná představitelka Světové banky pro region střední Evropy a Pobaltí paní Orsalia Kalantzopoulos. Cílem její návštěvy je diskutovat se zástupci České republiky, jakožto akcionářem Světové banky, oblasti vzájemné spolupráce pro nejbližší období. Paní Kalantzopoulos navštěvuje se stejným posláním všechny země ve své působnosti.

V Praze se uskutečnilo jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, kde byl ze strany Světové banky vyjádřen zájem spolupracovat zejména na reformě veřejných financí (především v oblasti daňové správy). Světová banka vysoce ocenila kroky dosud podniknuté v této věci a vyzvala k dalšímu reformnímu úsilí, které je ochotna podpořit technickou asistencí.

Světová banka bude s Českou republikou intenzivně spolupracovat také v oblastech romské integrace, remitencí a rozvojové spolupráce. Jako téma významné pro celý region identifikovala Světová banka otázku klimatických změn.

Ve své činnosti se Světová banka zaměřuje především na pomoc rozvoji ekonomik středněpříjmových a chudých států. Ve vztahu České republiky a Světové banky byla zásadní změnou graduace ČR ze skupiny klientských zemí mezi země vyspělé v roce 2005. Světová banka již proto České republice poskytuje podporu pouze formou technické asistence a sdílení know-how.


Ing. Tomáš Zídek
náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější