Novinky

Spuštění internetových stránek www.zavedenieura.cz

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

 

Pro zlepšení informovanosti české veřejnosti a v souladu s  Národním plánem zavedení eura v České republice byly dnes spuštěny nové internetové stránky https://www.zavedenieura.cz/. Za obsahovou náplň stránek odpovídá Organizační výbor Národní koordinační skupiny; stránky mají převážně informační a vzdělávací charakter.

Stránky poskytují základní informace o euru a eurozóně (stručná historie měnové integrace, informace o eurových bankovkách a mincích, aj.). Samostatná část je věnována dopadům zavedení eura na českou ekonomiku (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění, aj.).

V sekci Dokumenty lze nalézt odborné informace určené konkrétním subjektům. Zde budou zveřejněny právní předpisy související se zavedením eura, vládní dokumenty a průběžně zpracovávané metodické texty (metodika zaokrouhlování a zarovnávání finančních částek, doporučení pro podnikatele, nástroje ochrany spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen, a další).

Ing. Vilma Dingová
Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura

Doporučované

Nejčtenější