Novinky

Zdanění daňových nerezidentů ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí České republiky přijalo opatření za účelem odstranění tvrdosti na základě zmocnění v zákoně o daních z příjmů.

Tímto opatřením se u daňových nerezidentů (zahraničních zaměstnanců) v případě poskytnutí slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona (tzv. základní sleva na poplatníka) upravuje způsob vybírání záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti  v průběhu roku – tj. budou stanoveny za stejných podmínek a ve stejné výši,  jako u českých daňových rezidentů. V žádném případě se nemění výše roční  daňové povinnosti u daňových nerezidentů ČR (zahraničních zaměstnanců). Celoroční daňová povinnost u zahraničních zaměstnanců  za zdaňovací období 2008  bude pak vypořádána podle platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů.

Opatření je možné aplikovat od okamžiku zveřejnění – 7.2.2008.

Výše uvedené Opatření bylo vydáno s ohledem na Ministerstvem financí iniciovanou novelu zákona o daních z příjmů, projednanou ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 6.2.2008, kterou se již v průběhu zdaňovacího období 2008 změní podmínky pro poskytování základní slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a která umožní přiznat tuto slevu na dani poplatníkům (daňovým nerezidentům ČR) bez jakýchkoliv dalších zákonných omezení.

S ohledem na předpokládané nabytí účinnosti této novely (od 1.7.2008)  a za účelem odstranění tvrdosti spočívající v  neposkytnutí  výše uvedené slevy při stanovení měsíčních záloh na daň zahraničním zaměstnancům (daňovým nerezidentům ČR) před tímto datem, bylo Ministerstvem financí vydáno výše uvedené Opatření, které odstraňuje tvrdost zákona.

Mgr. Peter Chrenko, v.r.
náměstek ministra financí

Doporučované

Nejčtenější