Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Makroekonomickou predikci ČR - leden 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci (leden 2008).

V predikci očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem na nižší úrovni. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,7 %. Tento růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, spotřeba domácností se naopak projeví snížením oproti roku 2007.

V roce 2009 dojde k udržení růstu na cca 5,1 %, což zhruba odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Růst spotřebitelských cen v roce 2008 odhadujeme na vysoké úrovni - 5,5 % - jako důsledek růstu cen komodit na světových trzích a vysokého příspěvku administrativních opatření. V roce 2009 pak očekáváme návrat na 2,3 %, což je hodnota v rámci tolerančního pásma inflačního cílení ČNB.

 Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,6 % v roce 2008 a o 0,8 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,4 % v roce 2008 a na 4,1 % v roce 2009.

Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 125 mld. Kč – a v roce 2009 pak další snížení až na 2,1 %.

Podle předběžných údajů by měl deficit vládního sektoru, v metodice ESA95, dosáhnout za rok 2007 hodnoty 1,9 % HDP. Zlepšení oproti původní predikci zaznamenaly všechny subsektory. Dominantní vliv měl positivní výsledek hospodaření státního rozpočtu. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP. Výsledky deficitu vypočtené na základě finančních výkazů pak budou k dispozici v průběhu dubna 2008.

Doplňující informace

 

Doporučované

Nejčtenější