Novinky

Zveřejnění studie vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Na ministerstvu financí se dne 21. ledna 2008 konala tisková konference k závěrům Studie o vlivu zavedení eura na ekonomiku České republiky. Studie byla vypracována týmem ekonomů Mendelovy univerzity v Brně pod vedením doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D.

Tisková konference proběhla za účasti národního koordinátora pro zavedení eura v ČR doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc., který při té příležitosti vyjádřil přesvědčení, že „vypracovaná studie vnese do probíhající veřejné debaty o zavedení eura v České republice srozumitelné argumenty podložené konkrétními údaji a propočty“.

Za nejdůležitější závěry studie o dopadu eura na česku ekonomiku lze považovat skutečnost, že přínosy ze zavedení eura jsou zpravidla trvalé povahy, zatímco většina nákladů je jednorázového či přechodného charakteru. U trvalejších nákladů (ztráta autonomní měnové politiky, ztráta kurzového přizpůsobovacího kanálu) lze navíc očekávat, že jejich význam bude klesat s tím, jak se bude prohlubovat přibližování české ekonomiky eurozóně. Tato reálná konvergence intenzivně probíhá a bude probíhat po celé období před vlastním přijetím eura.

Ing. Vilma Dingová
Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura

Doplňující informace

 • Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR
  • 1. Úvod
  • 2. Přístup k rozdělení přínosů a nákladů zavedení eura ve studii
  • 3. Dopad zavedení eura na inflaci v ČR
  • 4. Dopad na finanční trhy, výnosy z investic, ražebné, euro jako světová měna
  • 5. Dopad zavedení eura na podnikový sektor
  • 6. Dopady zavedení eura v ČR na obyvatele
  • 7. Dopad zavedení eura v ČR na mezinárodní obchodní výměnu a přímé zahraniční investice
  • 8. Dopad zavedení společné měny euro na ekonomický růst
  • 9. Dopady zavedení eura na daňový systém České republiky
  • 10. Mechanismus ERM II: pozitivum či negativum procesu evropské měnové integrace?
  • 11. Studie o poznatcích se zaváděním eura z vybraných zemí Evropské unie a strategie tvorby cen ve výrobních podnicích a obchodě
  • 12. Analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně.
  • 13. Přílohy.

Doporučované

Nejčtenější