Novinky

ČR vyčerpala všechny prostředky ze strukturálních fondů pro rok 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi dne 27. prosince 2007 poslední žádost o zaslání prostředků strukturálních fondů. Tímto Česká republika u všech programů splnila tzv. pravidlo N+2, což znamená, že vyčerpala všechny prostředky, které jí byly přiděleny pro rok 2005 a nedojde tedy k žádnému snížení objemu alokovaných prostředků pro Českou republiku.

V průběhu roku 2007 se ze Strukturálních fondů podařilo České republice vyžádat od Evropské komise 604,7 mil. EUR. Zároveň již všechny programy čerpají alokaci roku 2006, a to v celkové výši 334,7 mil. EUR. Celkově tedy Česká republika požádala Evropskou unii v letech 2004 až 2007 o finanční prostředky ve výši 1 042,1 mil. EUR, což činí cca 62 % z celkové alokace určené pro Českou republiku v rámci zkráceného programového období 2004 - 2006.

Rok 2008 je posledním rokem, ve kterém může Česká republika čerpat finanční pomoc v rámci programovacího období 2004 - 2006. V souvislosti s tím musí příjemci pomoci do 31.12.2008 vyčerpat cca 647,3 mil. EUR. Během letošního roku tedy musí být vyčerpána ještě více než třetina celkového objemu prostředků. Aby Česká republika využila veškeré přidělené prostředky strukturálních fondů, bude muset udržet rostoucí trend čerpání, který byl nastartován v loňském roce.

Doporučované

Nejčtenější