Novinky

Privatizace společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. - vítězem výběrového řízení je společnost ČEX, a.s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 10. 12. 2007 vyhodnotila komise ustavená ministrem financí na základě usnesení vlády č. 575 ze dne 30. 5. 2007 došlé nabídky v rámci výběrového řízení na prodej 100% majetkové účasti státu ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. Komise doporučila vládě ČR k rozhodnutí, že nabyvatelem 100% majetkové účasti státu ve společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. je společnost ČEX, a.s. za kupní cenu ve výši 210 016 800,- Kč.

Společnost ČEX, a.s. je ze 70% vlastněna společností ČKD Praha DIZ, a.s. a ze 30% společností ČKD Nové Energo, a.s. Ze 4 uchazečů, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení (ČEX, a.s., Flubio Consulting, a.s., Vítkovice, a.s. a Škoda Holding, a.s.), podala nabídku ještě společnost Škoda Holding, a.s. Jediným kritériem pro výběr vítěze výběrového řízení ve 2. kole byla nabízená výše kupní ceny.

Nejčtenější