Novinky

Veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou zahájilo dne 13. listopadu veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Základem této konzultace je materiál dostupný na webových stránkách Ministerstva financí a České národní banky.

Veřejnost se tak může vyjádřit k některým ustanovením této směrnice. Získané podněty budou využity při přípravě návrhů transpozičních právních předpisů.

Směrnice, která byla v průběhu letošního roku přijata Evropským parlamentem a Radou EU,  zakládá jednotný právní rámec pro poskytování platebních služeb v celé EU, stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. „Cílem směrnice je, aby v EU nebylo rozdílu mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami,“ říká náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček. „Směrnice rovněž v rámci EU liberalizuje poskytování platebních služeb nebankovními subjekty - stanoví veřejnoprávní regulaci platebních institucí, které budou požívat výhody jednotné evropské licence. Otevřením trhu by mělo dojít ke zvýšení konkurence na trhu s platebními službami, jejich následnému zlevnění a k vývoji nových platebních produktů,“ dodává náměstek.

Veřejná diskuse

 

Nejčtenější