Novinky

Vláda ČR schválila aktualizovaný Konvergenční program

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda ČR na svém středečním zasedání  projednala a schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu České republiky (listopad 2007). Konvergenční program je materiál každoročně předkládaný orgánům EU, který se zabývá střednědobou udržitelností veřejných financí. V případě členských zemí, které jsou v tzv. proceduře nadměrného schodku (tj. s deficitem nad 3 % HDP) se sleduje i plnění závazků spojených s termínem pro ukončení procedury. V případě ČR je termínem pro snížení schodku pod hranici 3 % HDP  rok  2008, což by mělo být díky zákonu o stabilizaci veřejných rozpočtů splněno.

ČR až do roku 2006 předkládala pravidelné aktualizace Konvergenčního programu, které dodržovaly nominální závazky snižování deficitu v nejbližším roce s tím, že příprava   nezbytných konsolidačních kroků pro následující roky byla nechána otevřená. Skutečný fiskální vývoj, především díky lepším než očekávaným daňovým příjmům plynoucím ze  zrychlování ekonomického růstu a zavedení institutu rezervních fondů, pak umožňoval deficity snižovat rychleji než  se  ČR zavázala.
 
Ke zlomu došlo v letošním roce, kdy ČR podle aktualizovaného Konvergenčního programu předloženého v březnu 2007 místo deficitu ve výši 3,3 % HDP, ke kterému se zavázala, cílila deficit na úroveň 4 % HDP. V červenci 2007 Rada EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) současně s hodnocením tohoto programu došla k závěru, že kroky přijaté ČR  ke korekci nadměrného rozpočtového schodku  do  roku 2008 nejsou dostatečné. Následně dne 9.10.2007 Rada ECOFIN přijala pro ČR nová doporučení. Na tato doporučení musí ČR do 9. dubna 2008 reagovat a informovat orgány EU, jaké kroky učinila k tomu, aby v roce 2008 snížila deficit pod 3 % HDP.

Dnes vládou schválený KP potvrzuje prioritu vlády stabilizovat veřejné finance a vytváří nutné, ale nikoliv postačující podmínky dodržet termín pro odstranění nadměrného schodku v roce 2008. V souladu se svým cílem ozdravit stav veřejných financí vláda tedy již připravuje další potřebné reformy řešící dlouhodobé trendy veřejných výdajů, zejména v oblasti důchodů a zdravotnictví. Vláda bude také nadále pokračovat v  restrukturalizaci výdajové strany rozpočtů.

Celý text bude zveřejněn v české i anglické verzi v průběhu příštího týdne poté, co se s ním seznámí Evropská komise.

Doplňující informace

  • Aktualizace Konvergenčního programu (listopad 2007).

Nejčtenější