Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2007 (dále jen „Pololetní zpráva“), která zachycuje nejdůležitější události za uplynulé první pololetí letošního roku a nastiňuje budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Česká ekonomika pokračuje i v 1. pololetí v robustním růstu, který je tažen převážně domácími faktory, zejména spotřebou domácností. Většina ostatních fundamentálních ukazatelů má rovněž příznivý vývoj – klesající nezaměstnanost spolu s přiměřeným mzdovým vývojem, relativně nízká inflace a zlepšující se saldo obchodní bilance.

Pozitivní ekonomický vývoj se odrážel v relativně stabilním kurzu domácí měny i v obchodování na kapitálových trzích. Burzovní index PX posílil o 17 %. BCPP zahájila v červenci obchodování na Energetické burze Praha. Hlavním instrumentem jsou termínové kontrakty na elektrickou energii.

ČNB rozhodla o zvýšení úrokových sazeb, které však přesto zůstávají jedny z nejnižších v EU. Pozitivní ekonomický vývoj se odrážel v relativně stabilním kurzu domácí měny i v obchodování na kapitálových trzích

„Domácí finanční sektor si dále upevňuje své postavení v rámci Evropy  a pokračují přeshraniční fúze a akvizice“, říká náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček. Koncentrace kapacit za účelem komplexnější obsluhy klientely a získání úspor z rozsahu v rámci velkých holdingových finančních celků probíhá např. u HVB Banky a Živnostenské banky, Raiffeisenbanky a eBanky popř. České pojišťovny a Generali pojišťovny.

Pololetní zpráva poukazuje i na zrychlující se zadluženost domácností, jejíž absolutní výše však nedosahuje celoevropského průměru. Koncentruje se zejména do úvěrů určených k řešení bytových potřeb. „Realitní krize v USA, vyvolaná problémy méně bonitních klientů (subprime market) se splácením hypoték, by se domácích bank neměla dotknout, protože dle dostupných informací do amerických cenných papírů vázaných na hypotéky neinvestovaly“, konstatuje námětek mistra financí Milan Šimáček.

V legislativní oblasti došlo především ke schválení nových norem regulujících kapitálové požadavky finančních institucí. Tímto došlo k naplnění požadavků vyplývajících ze směrnice tzv. Basilej II v podobě, v jaké tento koncept převzala EU do svých směrnic o kapitálových požadavcích.

 


 

Pololetní zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

 

 

Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2007

Zdroj: Ministerstvo financí, oddělení analýz finančního trhu
Vydáno v listopadu 2007.

 

Nejčtenější