Novinky

Česká republika vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska dnes vyhlašuje 3. Výzvu k předkládání žádostí o grant pro individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska. Prioritními oblastmi této výzvy jsou uchování kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péče o dítě, udržitelný rozvoj, posilování justice a spolupráce v naplňování povinností vyplývající z přistoupení ČR do Schengenského prostoru.

„Pro 3. Výzvu je určena částka 19,439 mil. EUR a zájemci o grant mohou své žádosti předkládat do 29. února 2008“, říká náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

V rámci 2. Výzvy, vyhlášené v loňském roce, bylo předloženo celkem asi 370 žádostí o grant.  2. Výzva byla původně vyhlášena na částku 27,501 mil. EUR. Donoři však souhlasili s navýšením této částky, s ohledem na velký převis projektů, na 41,730 mil. EUR.

Ke dni 23. listopadu byly schváleny žádosti v celkovém objemu 41,329 mil. EUR  (1,157 mld. Kč), což představuje 40% celkové alokace určené pro Českou republiku. Vzhledem k tomu, že implementace Finančních mechanismů bude končit v roce 2011, je současný stav čerpání na velmi dobré úrovni. Česká republika je v čerpání prostředků z Finančních mechanismů EHP a Norska mezi prvními ze zemí, které tuto pomoc čerpají.

V rámci Finančních mechanismů EHP/Norska byl schválen blokový grant Fond pro podporu výzkumu, který je zaměřen na rozvoj spolupráce ve vědě a výzkumu mezi ČR a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem v letech 2008-2010. Celková částka určená na tento fond je 4,841 mil. EUR.  Zprostředkovatelem Fondu je Národní vzdělávací fond, který byl vybrán na základě otevřeného výběrového řízení.

Podrobný text 3. Výzvy a veškeré související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách Finančních mechanismů EHP/Norska: www.eeagrants.cz (v sekci Aktuality).

Nejčtenější