Novinky

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a ministr financí Bosny a Hercegoviny Dragan Vranki%u107 dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi.

Uzavřením této smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Ve vzájemných daňových vztazích ČR a Bosny a Hercegoviny se doposud uplatňovala smlouva mezi tehdejší ČSSR a SFRJ z roku 1981, která již zcela neodrážela současné politické, hospodářské a daňové podmínky. Bosna a Hercegovina představuje poslední stát bývalé SFRJ, se kterým ČR doposud tuto smlouvu neuzavřela. Jednání o této smlouvě na úrovni expertních delegací proběhla v letech 2001 - 2004.

Smlouva po nabytí účinnosti zajistí vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmů, konkrétně v případě českých daňových rezidentů všeobecně uznávanou metodou prostého zápočtu.

Jde o standardní komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů. Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států,  přičemž  nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které již jsou v těchto zákonech obsaženy. Z logiky věci však neumožňuje, aby si daňový  poplatník vybral, v jaké zemi bude jeho příjem zdaňován.

Jako všechny smlouvy tohoto typu, i tato upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Nejčtenější