Novinky

Společné tiskové prohlášení Ministerstva financí ČR a skupiny ArcelorMittal

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na základě společné žádosti obou stran sporu ve věci arbitrážního řízení, zahájeného dne 24.10.2005 společnostmi Mittal Steel Company N.V. a Mittal Steel Holdings N.V.  (nyní skupina ArcelorMittal) proti České republice podle Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Holandskem, rozhodl arbitrážní tribunál dne 8.11.2007 o přerušení tohoto arbitrážního řízení. Strany požádaly o přerušení řízení s ohledem na probíhající smírčí jednání obou stran.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější