Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách aktualizované druhé vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a nově i mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Fiskální politika bude v roce 2008 a v horizontu střednědobého výhledu do roku 2010 vedena zejména snahou o redukci deficitu vládního sektoru. Střednědobý výhled státního rozpočtu navíc počítá se zahájením restrukturalizace vládních výdajů od mandatorních k nenárokovým a s pokračováním přesunu daňového zatížení od zdanění práce a právnických osob k  nepřímým daním při postupném poklesu daňové kvóty. Fiskální výhled zahrnuje očekávané dopady schváleného souhrnu opatření ke stabilizaci veřejných financí. Projekce naopak nepočítá s dosud neschválenými reformními opatřeními.

Kromě výše uvedených pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma. Tím je v tomto čísle problematika státních záruk v České republice.

Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu (duben a září) a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí (duben a říjen). Publikován na internetových stránkách Ministerstva financí je obvykle v květnu a říjnu, a to v českém i anglickém jazyce.


Dokument:

  • Fiskální výhled České republiky - říjen 2007

Nejčtenější