Novinky

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Novým Zélandem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

P r a h a,  26. října 2007 - Ministr financí České republiky Miroslav Kalousek a velvyslanec Nového Zélandu Alan Howard Cook dnes v Praze podepsali Smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi oběma zeměmi.

Tato smlouva se stane důležitou součástí smluvní základny mezi oběma zeměmi a zvýší právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Ministr Kalousek vyslovil uspokojení nad tím, že se smlouvu podařilo dojednat, ocenil zejména vstřícnost a ochotu novozélandské strany v této souvislosti.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem byl do nynějška bezesmluvní stav, což mělo negativní dopady na příjmy českých subjektů ze zdrojů na území Nového Zélandu a naopak. Nový Zéland byl posledním členským státem OECD, se kterým Česká republika doposud tuto smlouvu neuzavřela.

Smlouva po nabytí účinnosti zajistí vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmů, konkrétně v případě českých daňových rezidentů všeobecně uznávanou metodou prostého zápočtu.

Jde o standardní komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů. Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a standardně vychází z daňových zákonů obou států,  přičemž  nestanoví daňovým subjektům žádné další povinnosti než ty, které již jsou v těchto zákonech obsaženy. Z logiky věci však neumožňuje, aby si daňový  poplatník vybral, v jaké zemi bude jeho příjem zdaňován.

Jako všechny smlouvy tohoto typu, i tato upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Doporučované

Nejčtenější