Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo své záměry v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu se ministerstvo financí zaměří především na otázky informovanosti, finanční gramotnosti a zajištění efektivní možnosti spotřebitelů prosazovat a chránit zájmy.

Ministerstvo financí zveřejnilo svou rámcovou politiku v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, ve které blíže specifikuje svoji roli z pohledu rezortu, jemuž byla tato oblast svěřena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Rámcová politika však zasazuje ochranu spotřebitele do širšího rámce, včetně zohlednění rolí dalších subjektů. I z tohoto důvodu byla projednána ve Výboru pro finanční trh, který je poradním orgánem bankovní rady České národní banky, a dále v Expertní skupině pro finanční sektor, představující stálou platformu diskuse státu, spotřebitelů a finančního trhu o koncepčních otázkách zejména ochrany spotřebitele.

Rámcová politika stanovuje hlavní cíle, oblasti a principy, na které se bude ministerstvo ve svých aktivitách zaměřovat. „Obecným cílem našich aktivit je dosažení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědná a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho potřebám a možnostem a současně je schopen efektivně prosazovat a chránit své zájmy a práva“, uvádí náměstek ministra financí pro finanční trhy Milan Šimáček.

Mezi hlavní pilíře ochrany spotřebitele tedy ministerstvo řadí informovanost spotřebitele a jeho schopnost s informacemi pracovat  tak, aby si na základě jejich vyhodnocení pořídil takové produkty, které nejlépe vyhovují jeho potřebám a možnostem. Třetím pilířem je pak zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu s distributorům finančních produktů a služeb. „Veškeré naše kroky v této oblasti ochrany spotřebitele budou prováděny se snahou vytvářet vyvážené a jednotné podmínky pro poskytování finančních služeb a s ohledem na podporu rozvoje a zachování stability finančního trhu,“ zdůrazňuje náměstek Šimáček.

Konkrétními aktivitami ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele, které navazují na předloženou rámcovou politiku, budou patřit především

  • projekt finančního vzdělávání,
  • sjednocování pravidel distribuce finančních produktů (mj. otázky odbornosti distributorů a informovanosti klientů)
  • návrh nového systému mimosoudního řešení stížností a sporů na finančním trhu.

Realizace některých projektů již byla na půdě ministerstva zahájena, u jiných se očekává spuštění v následujících měsících. Součástí přípravy konkrétních opatření bude, stejně jako v minulosti, aktivní zapojení odborné veřejnosti, zejména formou veřejných konzultací. „Relevantní projekty a aktivity chceme akcentovat nejen na tuzemské úrovni, ale předkládat je také k diskusi na platformách EU,“ uzavírá plány na poli ochrany spotřebitele na finančním trhu náměstek Šimáček.

Materiál „Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu“ je k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva (Rámcová politika MF).

Další informace:
Milan Šimáček, náměstek ministra, tel.: 257 042 424, fax: 257 042 158
Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF ČR, tel.: 257 042 660, fax: 257 042 648

Nejčtenější