Novinky

Poprvé v historii od okamžiku, kdy byl příslušný zákon schválen, dodrží vláda střednědobé výdajové rámce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Miroslav Kalousek předložil dnes Vládě ČR  návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2008, včetně rozpočtové dokumentace.

  • Příjmy státního rozpočtu v roce 2008 se očekávají ve výši 1 036,5 mld. Kč, což znamená, že dojde k nárůstu příjmů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2007, a to o 9,2 % (v absolutním vyjádření o 87 mld. Kč).
  • Výdaje státního rozpočtu se v roce 2008 navrhují ve výši 1 107,3 mld. Kč, meziročně se zvýší o 6,4  %, což v absolutním vyjádření činí 66,5 mld. Kč.
  • Deficit státního rozpočtu v roce 2008 dosáhne -70,8 mld. Kč.

Návrh státního rozpočtu na rok 2008 zabezpečuje dosažení deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 2,95 % (v metodice ESA95). Deficit veřejných rozpočtů v národní metodice fiskálního cílení činí 2,5 % HDP.

Státní dluh, jehož očekávaná výše ke konci roku 2007 činí 905,2 mld. Kč, dosáhne na konci roku 2008 hodnoty 990,1 mld. Kč a vzroste tak o 9,4 %. Podíl státního dluhu na HDP se na konci roku 2008 zvýší na 26,1 % (v porovnání s 25,7 % na konci roku 2007).

Návrh rozpočtu na rok 2008 obsahuje zapojení očekávaných finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie ve výši  76,1 mld. Kč.

Součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2008 jsou i prostředky pro územní samosprávné celky. Dotace pro obce se navrhují v objemu 48,2 mld. Kč, z toho neinvestiční prostředky činí 45,2 mld. Kč a částka 3 mld. Kč  představuje prostředky investiční. Dotace pro kraje jsou navrženy v objemu 79,5 mld. Kč, z toho neinvestiční prostředky činí 76,6 mld. Kč. 

Střednědobé výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na rok 2008 a 2009 schválené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 161/2006 jsou dodrženy.
Tato situace nastala poprvé od zavedení střednědobých výdajových rámců do právního řádu České republiky. Dosavadní praxe vždy tento závazek výrazným způsobem porušovala. Vláda Mirka Topolánka je první vládou, která závazné střednědobé výdajové rámce dodrží.

Ministerstvo financí zpracovalo návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010. Střednědobý výhled zajišťuje trajektorii snižování podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP pro rok 2009 je předpokládán ve výši 2,6 % a  pro rok 2010 ve výši 2,3 % HDP (v metodice ESA95).

Ondřej Jakob
Tiskový mluvčí

Nejčtenější