Novinky

Čeští úředníci si výrazně prohloubí znalosti pro kontrolu čerpání peněz z EU

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí připravilo projekt, v němž si odpovědní úředníci zdokonalí své znalosti, jak efektivně řídit a kontrolovat čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Na základě výběru ve veřejné soutěži jej bude realizovat společnost Ernst & Young. Projekt pokrývá všechny řídící orgány (vybraná ministerstva a regionální rady) a auditní a certifikační orgán (MF ČR) pro fondy EU, celkem se jedná o 15 subjektů.

Těžištěm projektu je soubor deseti výcvikových programů určený pro vedoucí a výkonné zaměstnance všech resortů a dalších subjektů, které budou evropské peníze administrovat a ověřovat jejich vyplácení. Tento projekt za přibližně 8 milionů korun, plně financuje EU z přechodového nástroje Transition facility 2005.

„V  období 2007 – 2013 budou jednotlivé resorty a regiony administrovat dotace ve výši přibližně 745 miliard korun (26,6 mil. Euro). Ministerstvo financí jako auditní orgán, musí za spolupráce pověřených auditních subjektů, zajistit průběžné ověřování těchto výdajů. Kvalitně a včas vyškolení pracovníci napříč veřejnou správou jsou pro úspěšné zvládnutí celé agendy klíčoví,“ upozorňuje Ing. Josef Svoboda, PhD., vedoucí projektu a ředitel Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí České republiky a dodává: „Jde nám především o provázání teoretických a praktických dovedností tak, abychom bez problémů dokázali vyčerpat a obhájit maximum dostupných prostředků.“

Společnost Ernst & Young sestavila mezinárodní tým odborníků a školitelů, který pro všechny zapojené subjekty připraví řadu školení a navazujících cvičných kontrol a auditů. Odpovědní zaměstnanci těchto subjektů budou nejen proškoleni, ale obdrží i formalizované dokumenty a vzorové šablony, které doplní manuál pro audit platný pro veřejnou správu. Tento manuál tak bude v souladu se všemi požadavky EU.

„Předpokládáme, že do výcvikových programů bude v průběhu osmi měsíců zapojeno přibližně 250 lidí. Ti nejlepší z nich pak budou působit jako školitelé pro další své kolegy,“ říká Ing. Josef Severa, CIA, senior manažer pro služby interního auditu a veřejnou správu společnosti Ernst & Young a upozorňuje: „Všechny výstupy navíc bude poté využívat celá veřejná správa.“

V průběhu školení pomohou moderní technologie jako například komunikační nástroj Ernst & Young online eRoom, prostřednictvím kterého budou všechny zapojené subjekty sdílet informace a vytvořené dokumenty. Sdílené prostředí jim také umožní zpřístupnit všechny zpracovávané dokumenty k samostatné přípravě odborníků jednotlivých zúčastněných subjektů.

 
Více o projektu

Projekt, který realizuje Ernst & Young je unikátní především svým rozsahem. Zapojí se do něj všechny úrovně administrace, kontroly a ověřování čerpání prostředků z EU a jeho obsahem bude:

  • 6 školicích modulů v oblasti řízení rizik, finančního řízení a interního auditu
  • 3 moduly pro cvičné audity a kontroly (celkem 10 auditů a kontrol)
  • 1 modul pro zpracování Manuálu pro výkon interního auditu pro celou veřejnou správu ČR

Česká republika má pro období 2007 – 2013 připraveno celkem 24 operačních programů. Jejich realizace podléhá nově přijaté legislativě ES, která požaduje zejména dodržování principu legality a zajištění řádného finančního řízení. Následně mají členské státy povinnost zajistit jednotný audit na všech úrovních implementačních struktur ve shodě s mezinárodně uznávanými auditními standardy. Primárním výsledkem projektu je tedy zvýšení výkonnosti a účinnosti veřejné správy a optimalizace implementační struktury tak, aby byla úroveň veřejných financí maximálně transparentní. To by mělo vést ke zlepšení čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.

Ministerstvo financí předpokládá, že tato iniciativa přispěje k dosažení plné shody s všeobecně přijímanou praxí v této oblasti, podle které postupují členské státy Evropské unie v současné etapě nastavení svých řídících a kontrolních systémů pro zajištění sdílené správy a řízení operačních programů na léta 2007 až 2013.

Nejčtenější