Novinky

Generální dohoda o spolupráci mezi MFČR a ČSÚ otvírá cestu ke snížení administrativní zátěže

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Generální dohodu o vzájemné spolupráci při využívání a výměně shromážděných souborů údajů a informací pro statistické účely dnes v pražské centrále Českého statistického úřadu podepsali ministr financí Miroslav Kalousek a předseda ČSÚ Jan Fischer.

Cílem této spolupráce je snížit administrativní zátěž respondentů tak, aby nemuseli stejné informace o svých ekonomických aktivitách poskytovat státním úřadům několikrát. Uzavřená dohoda rovněž přispěje ke zkvalitnění statistiky deficitu a dluhu (vládní finanční statistiky), která je tradiční oblastí spolupráce statistických úřadů a ministerstev financí členských zemí Evropské unie.

V praxi se statistikům otevře přístup k řadě ukazatelů z daňových přiznání různých typů a možnost jejich zpracování pro statistické účely. Využití datových zdrojů Ministerstva financí umožní zjednodušit některé statistické výkazy. Podpis generální dohody vytváří podmínky k dílčím dohodám, které budou konkretizovat požadavky ČSÚ i Ministerstva financí. Ty se budou týkat například zpětného poskytování statistických informací a vysvětlení jejich metodiky.

Generální dohoda mezi Ministerstvem financí ČR a Českým statistickým úřadem byla uzavřena v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Vzájemně předávané údaje a informace budou podléhat přísné ochraně individuálních a jiných důvěrných údajů podle platných právních úprav.

 

Ondřej Jakob                                                          Roman Prorok 
mluvčí Ministerstva financí ČR                                 mluvčí předsedy ČSÚ

Nejčtenější