Novinky

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová zvolena na další funkční období do vedení Výboru pro fiskální záležitosti OECD

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová byla dne 10. července 2007 znovu zvolena představiteli členských zemí OECD na další funkční období do vedení/byra Výboru pro fiskální záležitosti OECD (Bureau of OECD Committee on Fiscal Affairs).

Výbor pro fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem, který stanovuje mezinárodní daňové standardy a řídí práce na vydávání řady významných publikací v daňové oblasti. Zejména publikace Modelová smlouva OECD o zamezení dvojímu zdanění a Komentář k ní slouží jako základní modelová smlouva a s ní související výklad pro více než 2 700 uzavřených bilaterálních smluv po celém světě. Obdobně Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy je základním mezinárodním standardem úpravy převodních cen mezi spojenými osobami. 

Dana Trezziová pracuje na Ministerstvu financí v pozici náměstkyně ministra financí od května 2005. Je zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel, účetnictví, auditu a daňové a celní politiky. Dále řídí více než 23 000 pracovníků české daňové a celní správy. V daňové oblasti působí Dana Trezziová již více než patnáct let. Pracovala jako daňový poradce a v období 1997-2005 jako partnerka společnosti Deloitte.

Doporučované

Nejčtenější