Novinky

Kalousek: ČR a EBRD zahajují kvalitativně novou fázi vzájemných vztahů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Praha 13. června 2007 – „Rozhodnutí české vlády o graduaci ČR z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) vychází z přesvědčení, že její ekonomika je natolik zralá, že již nemusí využívat služeb banky na našem území. Současně znamená novou kvalitu vzájemných vztahů.“ Uvedl to dnes ministr financí ČR Miroslav Kalousek na setkání s viceprezidentem EBRD Horstem Reichenbachem.

Zdůraznil mimořádný zájem ČR na tom, aby EBRD v budoucnu podporovala české investory v zemích, které pomoc banky nadále přijímají. Jde zejména o země západního Balkánu a východní Evropy, kde má ČR tradičně silnou pozici a na nichž je zainteresována i do budoucna. „Zkušenosti a vazby českých podnikatelů a obchodníků na územích, kam stále více směřují současné a budoucí aktivity EBRD, mohou ve spolupráci s ní přinést znásobený efekt,“ konstatoval ministr.

H. Reichenbach navštívil Prahu v čele delegace vysokých představitelů EBRD, která se zúčastnila semináře pro zástupce české podnikatelské sféry, jehož cílem bylo seznámit je s aktivitami EBRD a možnostmi spolupráce při expanzi firem v zemích bývalého východního bloku, v nichž banka působí.

Také viceprezident EBRD vyslovil přesvědčení, že dnešní seminář a nadcházející graduace ČR z operací banky letos na podzim zahajují novou etapu vzájemných vztahů. V této souvislosti ocenil odvahu České republiky, jako první ze zemí v transformaci, k tomuto zásadnímu kroku. Graduaci označil za symbol pokročilého ekonomického rozvoje země. „Seminář ukázal, že podnikatelé ji nevnímají jako ztrátu, ale jako další podporu v rozšiřování jejich aktivit na atraktivních trzích,“ připomněl H. Reichenbach.Vysoce též ocenil, že ČR se stala jednou z ustavujících zemí Fondu pro západní Balkán, což označil nejen za investiční záležitost, ale i za významný politický signál.

Oba představitelé potvrdili, že graduace, tj. změna postavení ČR ze země přijímající pomoc banky na stát dárcovský, se bude týkat pouze nových operací EBRD. Stávající projekty budou dokončeny podle plánu, tak aby nedošlo k poškození zájmu klientů, investorů, ČR jako akcionáře EBRD a konečně ani banky samotné a jejích zájmů v ČR.

Seminář rovněž ukázal zájem českých podnikatelů o kvalitativně nové možnosti spolupráce s EBRD. Aby její potenciál mohl být využíván efektivně, budou Ministerstvo financí ČR společně s EBRD hledat další cesty k informování zájemců o konkrétních možnostech podnikání ve změněných podmínkách na trzích bývalého východního bloku. Mj. se tak bude dít prostřednictvím seminářů, které budou napříště zaměřeny odvětvově. EBRD rovněž pokládá za důležité, aby čeští experti seznámili banku s potenciálem svých konzultačních služeb, jichž by banka mohla široce využívat. Ministr Kalousek v této souvislosti vyslovil názor, že ČR může významně napomoci aktivitám banky na zmíněných trzích.

Česká vláda rozhodla o graduaci z operací EBRD v květnu 2006. Ministerstvo financí ČR a EBRD od té doby společně soustavně podnikají kroky v tomto směru, které vyvrcholí rozhodnutím Rady ředitelů EBRD v říjnu 2007.

Nejčtenější