Novinky

TOP 20 – ministerstvo financí ocenilo firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly do státního rozpočtu na daních z příjmů právnických osob

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ani v letošním roce Ministerstvo financí nepřerušilo tradice každoročního symbolického ocenění právnických osob, které se největší měrou podílejí na plnění daňových příjmů veřejných rozpočtů na dani z příjmů právnických osob.

V průběhu slavnostního večera, který se konal 14. června v prostorách Břevnovského kláštera, převzali zástupci 20 právnických osob z rukou Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí a Ing. Jana Knížka, vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství, ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2006.

Výběr právnických osob je od roku 2003, kdy se tato akce prvně konala, proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2006 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které nevyslovily souhlas se svým zveřejněním.

Pořadí IČO Zkratka obchodního jména Sídlo
1 1350 Československá obchodní banka, a.s. Praha 1
2 45244782 Česká spořitelna, a.s. Praha 4
3 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4
4 177041 ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
5 60193336 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha 3
6 45317054 Komerční banka, a.s. Praha 1
7 27260364 RWE Transgas Net, s.r.o. Praha 10
8 45272956 Česká pojišťovna a.s. Praha 1
9 45193258 Mittal Steel Ostrava a.s. Ostrava - Kunčice
10 26460815 RWE Transgas, a.s. Praha 10
11 25702556 ČEPS, a.s. Praha 10
12 26863154 OKD, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava
13 45357366 Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
14 12173 OSINEK, a.s. Ostrava - Vítkovice
15 26288583 Moravské naftové doly, a.s. Hodonín
16 45274649 ČEZ, a.s. Praha 4
17 42196451 Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
18   X*  
19 25874942 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ostrava - Hulváky
20   X*  
21   X*  
22   X*  
23 64948242 HVB Bank Czech Republic a.s. Praha 1
24 15890554 Shell Czech Republic a.s. Praha 4
* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivost

 

Fotografie č.1

 

Fotografie č.2

 

Fotografie č.3

 

Vybrané právnické osoby seřazené sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob v roce 2006.

  • Vybrané právnické osoby (Seznam TOP 96)
    • Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v  průběhu roku 2006 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 140 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na  dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.

Nejčtenější