Novinky

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Při placení daní mají poplatníci možnost využít daňovou složenku bez nutnosti hradit na České poště manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Ke konci května 2007 bylo podáno 2 165 086 daňových složenek a jejich prostřednictvím byly uhrazeny daně ve výši 2,95 mld. Kč.

Přehled počtů daňových složenek pro zaplacení daní na účet finančního či celního úřadu po jednotlivých měsících roku 2007 uvádí následující přehled:

 

Rok 2007 Počet daňových složenek Částka v mil. Kč
leden 55 915 422,2
únor 36 886 191,2
březen 105 044 670,9
duben 244 969 632,9
květen 1 722 272 1 034,80
CELKEM 2 165 086 2 952,00

 

Z hlediska počtu využívaných daňových složenek při placení daní v ČR za období leden až květen 2007 bylo nejvíce daňových složenek podáno při placení daně z nemovitostí (1 898 838 kusů), daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (111 669 kusů) a daně silniční (36 064 kusů).

Možnost placení formou daňové složenky byla pro veřejnost zavedena v březnu minulého roku a proto není možné meziročně srovnávat období prvních pěti měsíců. Za srovnatelné období (březen až květen) lze konstatovat, že počet podaných daňových složenek se meziročně zvýšil o 69 227 kusů a současně došlo i k meziročnímu zvýšení objemu uhrazených daní prostřednictvím daňové složenky o 331 mil. Kč.

Veškeré další informace týkající se daňové složenky, ale i placení daní je možné nalézt na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) nebo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).

 

Graf

Počet plateb daní prostřednictvím daňových složenek v ČR - leden až květen 2007

 

Nejčtenější