Novinky

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila plán činnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na základě Národního plánu zavedení eura v ČR, který schválila vláda usnesením č. 353  v dubnu 2007, stanovila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice pro nadcházející období následující prioritní oblasti:
  • analýza nákladů plynoucí ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky,…)  pro státní správu;
  • zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením jednotné měny provedeny úpravy,
  • rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným zvyšováním cen při přechodu na placení eurem.

NKS bude také pokračovat ve vyhodnocování zkušeností ze zemí, které již euro zavedly. O činnosti Národní koordinační skupiny bude veřejnost průběžně informována.

Doporučované

Nejčtenější