Novinky

EBRD zaměří své aktivity na jižní a východní Evropu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Aktivity Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) se v budoucnosti budou stále více orientovat na jižní a východní Evropu a dále na východ, což se potvrdilo i na výročním zasedání Rady guvernérů EBRD, které se konalo ve dnech 20. a 21. dubna v Kazani, hlavním městě Tatarstánu (Ruská federace). Českou delegaci na něm vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Náměstek ministra financí Tomáš Zídek ve svém projevu na tomto významném fóru připomněl, že zájem českých podnikatelů o tyto trhy potvrdila i nedávná návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Ruské federaci, na níž ho doprovázela více než stovka podnikatelů. Právě v Kazani byly v jeho přítomnosti před necelým měsícem podepsány obchodní kontrakty za více než 400 miliónů eur. „Věříme proto, že podpora regionálních projektů a spolupráce, do nichž budou zapojeny země, které již v transformaci pokročily, se stane stále významnějším cílem činnosti EBRD,“ uvedl náměstek ministra financí ČR.

Česká republika jako první z transformujících se zemí bude letos na podzim graduovat z nových operací EBRD. V praxi to znamená, že se ze země přijímající pomoc stane donorským státem. Tato změna, kterou umožnil významný ekonomický pokrok v transformaci české ekonomiky a společnosti v uplynulých téměř dvou desetiletích, by měla pomoci českým podnikům a finančním organizacím nalézt nové obchodní příležitosti.

Budoucí aktivity EBRD se mají týkat především západního Balkánu, Ruské federace, Kavkazu, Střední Asie  a Mongolska. Se zájmem se na zasedání setkal i český návrh, aby se činnost banky záhy začala orientovat i na další nové trhy jako například na Turecko. Příležitosti pro české podnikatele bude znamenat i Fond EBRD pro západní Balkán. ČR jako jedna z jeho zakládajících zemí do něj přispěla částkou 500 tisíc eur.  Jde o konkrétní výraz změny pozice ČR vyplývající z její nadcházející graduace z nových operací banky.

O tom, co učinit, aby podnikatelský a expertní potenciál ČR  byl v uvedeném fondu a dalších projektech  využit co nejefektivněji, jednal náměstek Zídek v rámci výročního zasedání v Kazani rovněž při bilaterálních schůzkách s představiteli EBRD. Ti vesměs ocenili skutečnost, že ČR se stane první graduovanou zemí v rámci EBRD. „Graduace je významným krokem nejen pro ČR a samotnou EBRD, ale měla by se stát i impulsem pro rozvíjení nových směrů spolupráce. Přejeme si podpořit úsilí banky při plnění jejího poslání v zemích, kde transformace nadále pokračuje,“ zdůraznil Zídek.

Česká republika rovněž na zasedání podpořila většinové stanovisko, aby rekordní zisk za rok 2006 ve výši 2,4 miliardy eur byl s ohledem na rizikovost finančních operací prováděných bankou převeden do rezerv. Nicméně v budoucnosti bude banka pokračovat v diskusi s akcionáři, jakým způsoben naložit s očekávaným ziskem. Jednou z variant je nadále zvyšovat rezervy, jinou, nejčastěji zmiňovanou možností, jsou  nové projekty technické pomoci.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) je určena na pomoc transformujícím se zemím střední a východní Evropy a zemím bývalého SSSR při jejich přechodu na tržní ekonomiku.  Své finanční operace realizuje ve 29 zemích). Byla založena v roce 1990 a jejím sídlem je Londýn. V současné době je členem EBRD 61 zemí a dvě mezivládní organizace (Evropské společenství a Evropská investiční banka). ČSFR byla v roce 1990 zakládajícím členem EBRD, samostatná Česká republika je jejím členem od dne svého vzniku, tj. 1. ledna 1993.

Nejčtenější