Novinky

Efektivita výběru daní a budoucnost jejich správy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Hospodářské komory ČR

Dnes v dopoledních hodinách proběhlo na Ministerstvu financí ČR zásadní jednání mezi vedením Hospodářské komory ČR a ministerstva financí na téma:

EFEKTIVITA VÝBĚRU DANÍ A BUDOUCNOST JEJICH SPRÁVY.

Prezident HK ČR Jaromír Drábek a ministr financí Miroslav Kalousek se shodli na společném cíli – aplikovat klientský přístup daňové správy k daňovému poplatníkovi.

Cíl spočívá zejména v následujících principech:

  • 1) podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi
  • 2) největší pozornost bude věnována těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pro pověst podnikatelského stavu. Současně s tím vytvářejí prostředí pro nezákonné konkurenční výhody a jsou brzdou potencionálního snižování daňové zátěže

K naplnění tohoto cíle ministerstvo financí posílí vyhledávací a kontrolní činnost daňových orgánů a bude aktualizovat metodiku svých kontrolních postupů.

HK ČR a MF ČR se dále shodly na tom, že prioritní je spolupráce v následujících oblastech:

  • 1) Diskusní skupiny k novému zákonu o dani z příjmu a rekodifikaci daňového řádu s cílem maximálního zjednodušení daňové legislativy a  správy daní.
  • 2) Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR významně posílí spolupráci v rámci svých vzdělávacích programů jak pro správce daně, tak pro podnikatelskou veřejnost. Společně pro to hodlají využít zdroje z EU.

Dalším společným cílem je posílení právní jistoty daňových subjektů, k tomu zásadním způsobem přispěje maximální rozšíření editační povinnosti. Ministerstvo financí a Hospodářská komora ČR se shodly, že výkon této činnosti bude prováděn pouze z jednoho centra a dotazy by měly být přiměřeně zpoplatněny.

Vedení Hospodářské komory ČR bylo informováno o záměru ministerstva financí integrovat daňovou a celní správu. Takové opatření by mělo vést k celkovému zlepšení efektivity systému správy daní. V rámci této integrace počítá ministerstvo financí s aktivní spoluprací HK při optimalizaci organizační struktury nově vzniklého subjektu.

 

Ondřej Jakob                                           Viktorie Plívová
tiskový mluvčí                                           tisková mluvčí
Ministerstva financí ČR                            Hospodářské komory ČR

Doporučované

Nejčtenější