Novinky

Průběh zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí na základě aktuálního stavu zpracovávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 eviduje k 28. dubnu 2007 zpracovaných 1,55 mil. daňových přiznání. Z tohoto  počtu  obsahuje 822 tis. daňových přiznání institut společného zdanění manželů. Oproti stejnému období loňského roku  tak byl  zaznamenán nárůst o zhruba 30%.

Do pondělí 30. dubna 2007 vrátily finanční úřady přeplatky na dani přibližně 411 tisícům  párům s dětmi, které uplatnily institut společného zdanění  manželů  v   odhadované  výši 6 mld. Kč. Učinily tak v případě, že žadatelé neměli nedoplatky na jiné dani u svého finančního úřadu nebo požadavek na úhradu nedoplatku neuplatnil jiný finanční úřad.

U zbývajících  žadatelů o vrácení přeplatku  shledal  příslušný finanční úřad nedostatky, pro které  může být lhůta pro vrácení přeplatku  prodloužena na nezbytně nutnou dobu za účelem jejich odstranění. Je proto nutné upozornit, že v této fázi  průběh daňového řízení a zvláště jeho úspěšné ukončení  záleží v plné míře na  spolupráci poplatníka s příslušným finančním úřadem.

Nejčtenější