Novinky

Ministerstvo financí předkládá první vydání nové publikace - Fiskální výhled České republiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou publikaci s názvem Fiskální výhled České republiky. Dokument doplňuje tradiční makroekonomickou predikci České republiky tím, že je detailně zaměřen na hospodaření sektoru vládních institucí. Cílem publikace je posílit transparentnost fiskální politiky a srozumitelně zpřístupnit informace o vývoji veřejných financí. Ministerstvo financí tak rozšiřuje službu zejména pro odbornou veřejnost, a to domácí i zahraniční.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí a obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády, včetně opatření plánovaných v rámci reformy veřejných financí. Kromě těchto pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kde budou rozebírány aktuální problémy veřejných financí a ve zjednodušené formě prezentovány výsledky analytické a výzkumné činnosti Ministerstva financí. Tématem prvního vydání je problematika fiskálních pravidel v České republice a v Evropské unii.

Fiskální výhled bude vycházet pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu (duben a září) a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí (duben a říjen). Publikován na internetových stránkách Ministerstva financí bude v květnu resp. říjnu a to v českém i anglickém jazyce. První vydání Fiskálního výhledu bude v anglickém jazyce zveřejněno během května 2007.


  • Fiskální výhled České republiky

Nejčtenější