Novinky

Zveřejněna nová makroekonomická predikce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách novou makroekonomickou predikci České republiky.

Tato makroekonomická predikce v sobě zahrnuje kroky reformy veřejných financí 2007 až 2010, které schválila Vláda ČR začátkem dubna. V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem s nižší dynamikou.

Reálný růst HDP by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 5,3 %. V roce 2008 by, vzhledem k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy, mělo dojít k mírnému zpomalení na 4,9 %. Růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity a spotřeby domácností, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí.

Růst spotřebitelských cen zůstane mírný. Průměrnou míru inflace Ministerstvo financí odhaduje na 2,1 % v roce 2007 a 3,2 % v roce 2008.

Zaměstnanost by se měla  zvýšit o 1,1  p.b. v roce 2007 a o 1,0  p.b. v roce 2008. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit v roce 2007 na 6,4 % a v roce 2008 na 6,0 %.

Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku vysokých cen ropy. Po jejich odeznění očekáváme v roce 2008 pokles na 2,4 %.

Data za sektor vládních institucí jsou v rámci této publikace poprvé prezentována v metodice ESA 95, tedy na akruální bázi. Deficit sektoru vládních institucí meziročně vzroste o 1,1 p.b. a v roce 2007 bude jeho podíl na HDP činit 4,0 % - tedy stejně jako bylo uvedeno v Konvergenčním programu 2006. V posledních letech je z vývoje deficitu vládního sektoru patrné, že se neudrží pod referenční hodnotou maastrichtského kritéria udržitelnosti veřejných financí. Naopak pozitivně lze hodnotit pokles podílu daňových příjmů a příjmů na sociální a zdravotní zabezpečení, který by měl klesnout o 1 p.b. z 34,8 % na 33,8 % HDP-


  • Makroekonomická predikce České republiky - duben 2007

Nejčtenější