Novinky

Ministr Kalousek představil starostům dopady reformy do rozpočtů měst a obcí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dnes představil ministr financí Miroslav Kalousek na Kongresu starostů a primátorů obcí a měst v Brně dopady  reformy veřejných financí  do sféry rozpočtů měst a obcí. Z prezentace jednoznačně vyplývá , že dopad změn bude v roce 2008 pozitivní. Snižování  celkové daňové zátěže v letech 2009, 2010 bude obcím kompenzováno v plné výši zvýšením podílu na sdílených daních. Toto zvýšení bude navrženo v připravené novele zákona o rozpočtovém určení daní.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní by měla obsahovat mimo jiné tyto nové prvky:

  • Novými navrhovanými kritérii pro přerozdělení daňových příjmů mezi jednotlivé obce by se měla stát rozloha a prostý počet obyvatel obce.
  • Předkládaná varianta je postavena na následujících kritériích s příslušnými váhami:
    • rozloha obce – váha 3 %,
    • prostý počet obyvatel obce – váha 3 %,
    • počet obyvatel obce upravený koeficienty velikostních kategorií obcí – návrh zahrnuje snížení počtu velikostních kategorií, snížení progrese koeficientů, zavedení postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi – váha 94 %.

Cílem této varianty je odstranit nevýhody současně platného systému rozpočtového určení daní pro obce, tj. zejména odstranit skokové přechody mezi kategoriemi tzv. postupnými přechody a zapojit další kritéria pro přerozdělení, tj. rozlohu obce, prostý počet obyvatel a snížit počet velikostních kategorií obce. Cílem je rovněž posílit výdajové možnosti malých obcí.

Mgr Ondřej Jakob
Mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější