Novinky

Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Od března 2006 byla ve spolupráci s Českou poštou zavedena daňová složenka pro placení vybraných druhů daní. Hlavním cílem vzniku daňové složenky bylo zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti.

Za prvních deset měsíců používání daňové složenky tzn. od března do prosince roku 2006 bylo podáno 2 524 370 daňových složenek, jejichž prostřednictvím byly uhrazeny daně ve výši 3,9 mld. Kč. Přehled počtů daňových složenek pro zaplacení daní na účet finančního či celního úřadu po jednotlivých měsících roku 2006 uvádí následující přehled:

Tabulka č. 1 - Přehled podaných daňových složenek na ČP od března do prosince roku 2006

Rok 2006 Počet
daňových složenek
Částka
v mil. Kč
březen 70 705 597,9
duben 65 595 467,9
květen 1 866 759 941,7
červen 164 076 353,9
červenec 68 606 340,1
srpen 48 983 178,8
září 54 829 185,1
říjen 72 080 331,8
listopad 61 709 204,5
prosinec 51 028 262,2
Celkem 2 524 370 3 863,90

Tabulka č. 2 - Přehled podaných daňových složenek na ČP od ledna do března roku 2007


Rok 2007 Počet Částka
daňových složenek v mil. Kč
leden 55 915 422,2
únor 36 886 191,2
březen 105 044 670,8
Celkem 197 845 1 284,20

 

 

 

 

Z hlediska počtu využívaných daňových složenek při placení daní v ČR za období březen až prosinec 2006 bylo nejvíce daňových složenek podáno při placení daně z nemovitostí (2 181 406 kusů), daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (130 231 kusů) a daně z převodu nemovitostí (56 109 kusů).

Služba České pošty v podobě daňové složenky bude i nadále v roce 2007 poskytována daňovým subjektům pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu a to jako forma placení osvobozená od poštovních poplatků. I když daňová složenka je primárně určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, může být i nadále využívána i k bezhotovostnímu placení daní formou internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě. V těchto případech musí být při směrování na účet finančního úřadu uvedeny všechny tři základní položky určující číslo bankovního spojení FÚ v ČNB – předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně a u základních typů daní je uveden na přední straně daňové složenky, nebo je uveden v seznamu PBÚ, který je k dispozici na všech poštách), číslo účtu FÚ a kód banky (vždy 0710). Pokud se jako cílové číslo účtu uvede pouze číslo účtu FÚ a druh daně, tedy bez předčíslí bankovního účtu, není platba na účet FÚ přijata a je vrácena odesílateli.

V roce 2007 zůstává tvar daňové složenky stejný jako v roce 2006. V souvislosti s rozvojem technologických možností je připravován projekt na zavedení čárového kódu na daňové složence, což umožní snímat zakódované údaje a snížit výskyt chyb v důsledku omylu při přepisování vyplněných údajů a dojde k celkové úspoře času při zpracování dat. Současně s tím budou realizovány i drobné úpravy textu na daňové složence, které vyplynuly z dosavadních zkušeností z praxe po zavedení této služby.

Obecně lze dále konstatovat, že se „projekt Daňová složenka“ setkal, dle zkušeností finančních úřadů s velmi kladným ohlasem veřejnosti i úředníků samotných, neboť podle předběžných hrubých odhadů jim ulevil i v placení peněz v hotovosti na pokladnách jednotlivých úřadů, a to zejména ve vypjatém období podávání daňových přiznání.

Veškeré další informace týkající se daňové složenky ale i placení daní je možné nalézt na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz) nebo na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz) a byly publikovány v časopisu Finanční zpravodaj (FZ 11-12/2006).

Nejčtenější