Novinky

27. března 2007

Ministerstvo financí ke studii Světové banky hodnotící řízení a dohled v sektoru doplňkového penzijního připojištění – penzijních fondů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Světová banka zveřejnila na svých internetových stránkách studii k penzijním fondům v České republice. Tato hodnotící studie byla vypracována na žádost Ministerstva financí, které k pracím na materiálu přispělo pořádáním setkání odborníku ze Světové banky a odborníků věnujícím se této problematice v ČR, zástupců penzijních fondů a orgánu dohledu.

Cílem této hodnotící zprávy bylo vytýčit principy řízení v doplňkovém důchodovém sektoru obecně, porovnat současný stav v ČR ve světle těchto principů a na tomto základě poskytnout doporučení ke zlepšení řízení a kontroly v rámci sektoru a tím ke zvýšení ochrany účastníků.

„Soukromý systém penzijního připojištění chceme modernizovat a vylepšit“ říká Milan Šimáček, náměstek ministra financí. Doporučení se týkají zejména těchto oblastí: řízení rizik, transparentnosti systému, vnitřní kontroly v rámci společnosti, povinností při správě cizího majetku, konfliktu zájmů a dohledu. Konkrétní aplikace jednotlivých doporučení bude také záviset na budoucí koncepci doplňkového soukromého důchodového pojištění a s tím souvisejících změn právní úpravy penzijního připojištění, které budou probíhat v rámci důchodové reformy.

Světová banka považuje tuto studii za důležitou nejenom z hlediska hodnocení pokroku v této oblasti v ČR, ale i jako užitečné přispění k definování principů, kterými se budou inspirovat nejenom rozvíjející se trhy. Věří, že by mohla přispět při reformě sektoru doplňkového penzijního pojištění.

Text studie je k dispozici na internetových stránkách Světové banky: http://www.worldbank.org/.

Nejčtenější