Novinky

Ministerstvo financí pořádalo konferenci o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Konference „Key Drivers for Development“

Dne 27. 3. 2007 proběhla na Ministerstvu financí konference o zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) České republiky za účasti zahraničních expertů a představitelů Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Mezi účastníky byly jak zástupci zemí, které mají již řadu let zkušenosti s poskytováním pomoci (Rakousko, Belgie, Švédsko a Lucembursko), tak také zástupci zemí, které jsou označovány za nastupující donory (Slovinsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, a také Česká republika). Cílem konference bylo posílení vzájemné spolupráce mezi ministerstvy financí jednotlivých zúčastněných zemí v oblasti ZRS. Konferenci za Ministerstvo financí zahájil náměstek ministra Ing. Tomáš Zídek.

„Dnešní setkání by mohlo vést k vytvoření dlouhodobé spolupráce formou posíleného dialogu a vzájemné výměny zkušeností  a know-how. Věřím, že tato výměna informací a zkušeností bude prospěšná pro všechny zúčastněné a povede k efektivní budoucí spolupráci partnerských ministerstev financí“, řekl Tomáš Zídek v úvodu konference. Dále zdůraznil význam zapojení soukromého sektoru a nevládních organizací z nových členských států do rozvojových projektů mezinárodních organizací.

Jedním z důležitých bodů programu konference byla rovněž výměna názorů na možnosti zvýšení efektivnosti rozvojové pomoci (mj. v souvislosti s přijetím Pařížské deklarace). Smyslem by mělo být propojení vzájemného úsilí poskytovatele i příjemce pomoci, kdy za dosažený výsledek jsou zodpovědní oba partneři.

Seminář „Technical Assistance in the field of Development Aid“

Na konferenci „Key Drivers for Development“ naváže dne 28. 3. 2007 seminář „Technical Assistance in the field of Development Aid“ pořádaný ve spolupráci s Evropskou komisí. Uvedeného semináře se zúčastní zástupci některých z nových členských zemí EU (konkrétně Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska), dále zástupci jednotlivých ministerstev ČR a zástupci MF. Seminář za Ministerstvo financí zahájí  náměstek ministra Ing. Tomáš Zídek.

Vstupem do Evropské unie převzala Česká republika také závazky v oblasti rozvojové spolupráce a poskytování technické pomoci rozvojovým zemím. Ministerstvo financí v současné době spouští pilotní projekt v oblasti technické asistence – spolupráce s ministerstvy financí rozvojových zemí a předávání zkušeností, obzvláště s transformací ekonomiky. Projekt se zaměří zejména na spolupráci s MF Albánie, Černé Hory, Srbska, Turecka, Číny, Vietnamu a Kambodže. Z těchto důvodů iniciovalo Ministerstvo financí seminář k podpoře výměny zkušeností v této pro ČR nové oblasti.


Jednotlivé prezentace ke stažení - Seminář: Technical Assistance in the field of Development Aid
 

 

Nejčtenější