Novinky

Fond na přípravu projektů – Výzva k předkládání žádostí o grant

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismus EHP a Norska vyhlašuje dne 26. března 2007 výzvu k předkládání žádostí o grant z Blokového grantu Fondu na přípravu projektů.

Z Fondu na přípravu projektů  budou udělovány  granty na přípravu a podporu perspektivních projektových záměrů a komplexních projektových témat, přípravu relevantních dokumentů nutných pro zpracování žádostí o grant, dále na podporu inovačních přístupů a zakládání nových partnerství s cílem vytvoření kvalitních projektů předkládaných v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Žadatelé mohou žádat o grant do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů projektu. Jednotlivé granty mohou být v rozsahu od 5 000 do max. 20 000 EUR. Bližší informace pro žadatele jsou k dispozici na webových stránkách www.eeagrants.cz.


 

Související informace

 

Nejčtenější