Novinky

Daňová složenka je k dispozici i v roce 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

I v letošním roce bude pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu k dispozici tzv.“daňová složenka“, jako forma placení daní osvobozená od poštovních poplatků. Tvar daňové složenky přitom bude stejný jako v roce 2006.

I když je daňová složenka primárně určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, bývá využívána jako podklad k bezhotovostnímu placení daní formou internetového či telefonického bankovnictví nebo příkazem k úhradě.

Pokud se však někdo rozhodne pro placení daně využít bezhotovostní formu (příkaz k úhradě předaný bance nebo prostřednictvím telefonického či internetového bankovnictví) přestože obdržel nebo si vyzvednul daňovou složenku, je nutné uvést při zadávání účtu příjemce všechny 3 základní položky určující číslo bankovního spojení finančního úřadu:

 • předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně),
 • číslo účtu finančního úřadu,
 • kód banky (vždy 0710).

Jako ilustrační příklad uvádíme celé číslo účtu daně z nemovitostí Finančního úřadu v Praze 1: 7755-7625011/0710. Pokud je jako cílové číslo účtu uvedeno pouze číslo účtu FÚ, tedy bez předčíslí bankovního účtu, není platba na účet FÚ přijata a je vrácena odesílateli.

Předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé daně
Daň z nemovitostí: 7755 Daň ze závislé činnosti: 713
Daň z příjmu fyzických osob: 721 Daň z převodu nemovitostí: 7763
Daň silniční: 748 Daň darovací: 7747
Daň z přidané hodnoty: 705 Cla a daně z dovozu: 7771

 

Seznam bankovních účtů finančních úřadů, jejich předčíslí a kód banky jsou uvedeny na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz v sekci „Placení daní“. Na internetových stránkách české daňové správy lze nalézt další informace týkající se daňové složenky a placení daní.Seznam bankovních účtů finančních úřadů, jejich předčíslí a kód banky naleznete také na internetových stránkách Ministerstva financí v segmetnu Daně a cla > Daňový kalendář.

Daňovou složenku si lze vyzvednout na pobočkách České pošty a na finančních úřadech.

 

Přehledy - bankovní účty

Daňová správa:

 • Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní
  od 1. ledna 2007. DAŇOVÁ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů
 • Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů
  od 1. ledna 2007. DAŇOVÁ SPRÁVA - čísla bankovních účtů
 • Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňovou složenkou
  od 1. ledna 2007. DAŇOVÁ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů pro platby daňovou složenkou

Cení správa:

 • Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní
  od 1. ledna 2007. CELNÍ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů
 • Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA
  od 1. ledna 2007. CELNÍ SPRÁVA - čísla bankovních účtů
 • Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ
  od 1. ledna 2007. CELNÍ SPRÁVA - čísla bankovních účtů
 • Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňovou složenkou
  od 1. ledna 2007. CELNÍ SPRÁVA - předčíslí bankovních účtů pro platby daňovou složenkou

 

Nejčtenější