Novinky

Ministerstvo financí připravilo několik možností jak pracovat s daňovými tiskopisy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zpřístupnilo občanům a podnikatelským subjektům několik možností práce s tiskopisy pro daňová přiznání za rok 2006.

 

I. Možnost stažení tiskopisů ve formátu pdf

Pro zvýšení úrovně uživatelské přístupnosti Ministerstvo financí zveřejnilo databázi aktuálních daňových tiskopisů i na internetových stránkách: 

  1. MF - české daňové správy 
  2. MF - původní stránky české daňové správy 
  3. Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/ )
    • V sekci "Užitečné", pod odkazem "Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů".

II. Možnost použití elektronických inteligentních daňových formulářů (EPO).(V letošním roce nově včetně příloh)

V EPO, které jsou k dispozici na internetové adrese: http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/menu_hlavni_ramce.htm
je možno podávat přiznání daně z příjmu fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně silniční a některé další písemnosti.

Elektronické formuláře obsahují automatický výpočet daně, čili určitou formu daňové kalkulačky. Daňová podání lze ve formulářích nejenom vyplnit a automaticky zkontrolovat, ale i následně vytisknout, nebo přímo elektronicky odeslat. Pro elektronické odeslání je nutno podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem. V případě podání bez zaručeného elektronického podpisu daňový poplatník pouze doručí na finanční úřad automaticky
vyplněný  e-tiskopis.

Inteligentní daňové formuláře, jež jsou bezplatně k dispozici na daňovém portálu MF na adrese http://adis.mfcr.cz   v sekci „Elektronická podání daňové správě“, umožňují přiložení elektronických příloh v různých formátech. Poplatníci tak letos budou moci poprvé odeslat daňové přiznání plně elektronicky bez nutnosti fyzického doručení listinných příloh o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, platbách na životní pojištění či výši úroku z úvěru.

 

III.  Možnost zjistit jaké má daňový poplatník přeplatky či nedoplatky vůči finančnímu úřadu

 

Tato nová služba Daňového portálu, která umožňuje náhled na daňové přeplatky a nedoplatky, je k dispozici na internetové adrese:

Tato služba, která je bezplatná, je velmi žádaná. V Daňovém portálu bylo zřízeno více než 6000 daňových schránek. Pro zaručení adekvátní ochrany dat je pro přístup do daňového portálu vyžadován vždy zaručený elektronický podpis.


 

Daňová kalkulačka pro zdaňovací období roku 2006
  • Dne  8. března 2007 zpřístupnila česká daňová správa na svých internetových stránkách aplikaci "Daňová kalkulačka", která nabízí možnost orientačního výpočtu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006 u nejběžnějších případů, a to včetně společného zdanění manželů.
  • V případě, že máte zájem o detailnější výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období 2006, využijte aplikace EPO - Elektronického podání  .

 

 

Nejčtenější