Novinky

Seminář o zahraniční rozvojové spolupráci ČR

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Za účasti představitelů Světové banky se na Ministerstvu financí dne 22. února 2007 uskutečnil seminář o zahraniční rozvojové spolupráci ČR. Cílem semináře bylo seznámení zástupců jednotlivých ministerstev s předběžnými výsledky studie Světové banky, zaměřené na monitoring a evaluaci celkového systému rozvojové pomoci v ČR. Takto zaměřenou studii provedla Světová banka vůbec poprvé, a to na žádost české strany. Seminář za Ministerstvo financí zahájil náměstek ministra Tomáš Zídek.

„Naším cílem je kvalitní systém rozvojové spolupráce, který bude nabízet spolupráci ve správný čas, správné formě a správným příjemcům tak, aby byl v rámci vynaložených prostředků dosažen maximální přínos“, řekl náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Z tohoto důvodu iniciovalo Ministerstvo financí ve spolupráci se Světovou bankou projekt, který se zaměřil na současný systém rozvojové pomoci a návrhy jeho zlepšení. Projekt zároveň přispěje k formulaci nového zákona o zahraniční rozvojové spolupráci, který v současnosti Ministerstvo zahraničí připravuje ve spolupráci s Ministerstvem financí a ostatními ministerstvy.

V rámci mezinárodního prostředí již přestáváme být vnímáni jako příjemci pomoci, proto také je Česká republika způsobilá pouze k čerpání technické pomoci ze strany Světové banky. V roce 2005 byla ČR dokonce zařazena Světovou bankou do skupiny dárců, v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj bychom měli být do této skupiny zařazeni letos.

Nejčtenější