Novinky

V roce 2006 bylo uzavřeno 516 tisíc nových smluv o stavebním spoření

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů stavebních spořitelen bylo v průběhu loňského roku uzavřeno celkem 516 tisíc nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 125 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 236 tisíc Kč. Ve srovnání s rokem 2005 bylo uzavřeno o 86 tisíc nových smluv více, což představuje nové maximum v počtu nově uzavřených smluv od novely zákona o stavebním spoření, která s účinností od 1.1.2004 snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 na 3 000 Kč. Počet nově uzavřených smluv tak roste již třetím rokem za sebou. Naproti tomu meziročně poklesl počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, a to o 52 tisíc. V roce 2006 tak byla cílová částka navýšena celkem u 310 tisíc smluv (navýšení o 59 mld. Kč), zatímco v roce 2005 to bylo u 362 tisíc smluv (navýšení o 67 mld. Kč).

„Celkový počet smluv o stavebním spoření ke konci roku 2006 činil 5,3 miliónu, což v porovnání s údajem ke konci 3. čtvrtletí loňského roku, kdy byl jejich stav prakticky na stejné úrovni (nárůst činí 4 tisíce smluv), může předznamenat změnu trendu dosavadního setrvalého poklesu celkového počtu smluv po výše uvedené novele zákona o stavebním spoření“, uvedl náměstek ministra financí Milan Šimáček. Celkově v roce 2006 došlo proti roku 2005 k poklesu počtu smluv o 276 tisíc. Za tři roky účinnosti zmíněné novely tak celkový počet smluv poklesl o 1 milión. S poklesem celkového počtu smluv souvisí i změna struktury, kdy v roce 2006 dále vzrostl podíl tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1.1.2004, na celkovém počtu smluv na 21,3 %, což je oproti roku 2005, kdy podíl činil jen 12,3 %, nárůst o 9 procentních bodů.   

Postupná změna struktury smluv o stavebním spoření se v roce 2006 projevila na vyplácené státní podpoře. Státní podpora byla v tomto roce vyplacena  v celkovém objemu 15,8 mld. Kč, což je o 314 mil. Kč méně než v roce 2005. Vzhledem ke zpětnému charakteru výplaty státní podpory (státní podpora se vyplácí po uplynutí kalendářního roku) je zde předpoklad, že s poklesem celkového počtu smluv v roce 2006 a snížením počtu tzv. starých smluv, tj. smluv s maximem státní podpory 4 500 Kč, dojde i v roce 2007 k dalšímu snížení vyplacené státní podpory.

V úvěrové oblasti byl ke konci roku 2006 celkový počet úvěrů 901 tisíc, což představuje nejmenší meziroční nárůst jejich stavu za poslední léta, a to nejen v absolutním (nárůst o 43 tisíc úvěrů), ale i v relativním vyjádření (nárůst o 5 %). Tempo nárůstu celkového počtu úvěrů se tak v loňském roce oproti minulým letům sice snížilo, nicméně meziroční růst jejich objemu je stále velmi vysoký. „Celkový objem úvěrů dosáhl ke konci roku 2006 hodnoty 135 mld. Kč, což je oproti roku 2005 nárůst o rekordních 27 mld. Kč. To se projevilo i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky“, doplnil náměstek ministra financí Milan Šimáček. Tento poměr tak dosáhl hodnoty 37,6 % a oproti roku 2005 se tak zvýšil o 4,8 procentního bodu.

Nejčtenější