Novinky

Ministerstvo financí stabilizovalo kontrolní systém sázkových her a loterií

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí v uplynulých třech měsících realizovalo podstatné změny v oblasti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Jedná se zejména o rozšíření státního dozoru o kontrolně analytické oddělení, což přineslo zkvalitnění kontrolního a dozorového systému. Konkrétním výsledkem výkonnější kontroly je opatření vůči dvěma firmám provozujícím kasina, kterým bylo zrušeno povolení k činnosti. Bude to znamenat ukončení činnosti 52 kasin. K 1. 1. 2007 tak bude v ČR po téměř 30% poklesu celkem 129 kasin.

Podařilo se rovněž standardizovat povolovací režim tzv. centrálních loterních systémů, neboť všech deset provozovatelů musí požádat o obnovu osvědčení v případě, že budou chtít tyto systémy dále rozšiřovat. Došlo také ke sjednocení požadavků na technické osvědčování herních zařízení zkušebnami a do konce roku se zpřísní požadavky na tzv. technická zařízení (elektronické rulety, kostky apod.).

Tato opatření výrazně pomohou k vytvoření transparentního prostředí v oblasti herního průmyslu.

Doporučované

Nejčtenější