Novinky

Zvýšení výdajů na důchody v roce 2006 schváleno

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky včera schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2006, která umožňuje zvýšit výdaje státního rozpočtu v letošním roce o 9,3 miliardy Kč. Toto navýšení bude použito na řešení nedostatku prostředků na výplatu důchodů v kapitole MPSV. Prostředky v této výši budou zabezpečeny jejich převodem ze zvláštního účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech. Na tomto účtu jsou uloženy prostředky z kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění za léta 2004 a 2005 v souhrnné výši téměř 14,9 miliardy Kč.

Schválená částka umožní dorovnat deficit financí na výplatu důchodů v letošním roce. Tento deficit vznikl mj. vyšším počtem občanů odcházejících do důchodu v letošním roce, než jaký byl ve státním rozpočtu předpokládán, výrazně vyšší úrovní přiznávaných důchodů a úhradou záloh České poště na výplatu důchodů v prvních lednových výplatních termínech roku 2006.

O schválenou částku, tj. 9,3 mld Kč,  se zvyšuje i schodek státního rozpočtu v letošním roce.

Doporučované

Nejčtenější