Novinky

PPP projekty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Výměně zkušeností s realizací tzv. PPP projektů byla věnována mezinárodní konference, která se v úterý 5. prosince uskutečnila na Ministerstvu financí v Praze. Zúčastnili se jí zástupci partnerských institucí zastupujících státní správu Nizozemska a Velké Británie. V těchto zemích jsou k dispozici dlouholeté zkušenosti s PPP projekty a s různými přístupy k řízení jejich fiskálních důsledků.

Projekty Partnerství veřejného a soukromého sektoru, ve světě označované zkratkou PPP, jsou dlouhodobé smlouvy mezi kraji, obcemi nebo státními institucemi na straně jedné a soukromými firmami na straně druhé. Soukromí podnikatelé podle těchto smluv rekonstruují nebo nově staví budovy, železniční tratě, dálniční úseky a pak je po dohodnutou dobu využívají k poskytování veřejných služeb. Takovéto smlouvy ovlivňují hospodaření státu a územních samospráv. Mohou dlouhodobě změnit jejich majetkové poměry a také možnost nakládat se svým rozpočtem.

Cílem Ministerstva financí ČR je prosadit pravidla, podle kterých budou projekty PPP efektivně řízeny a informace o nich budou veřejně přístupné. Ministerstvo financí proto připravuje novelu zákona a spolu s PPP Centrem, a.s., pracuje na aktualizaci a zdokonalení standardů pro jejich řízení. Namísto dosud zavedeného  monitorování a  dílčí regulace  PPP  je cílem aktivně řídit portfolio závazků z PPP smluv. Ve výsledku budou fiskální dopady PPP smluv řízeny jako ucelená a integrální součást  českých veřejných rozpočtů.

S tímto cílem byl 5. prosince 2006 na Ministerstvu financí zahájen i projekt „Zavedení politiky partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice“, který je financován z programu Evropské unie „Transition Facility 2005“. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat české veřejné správě zkušenosti státních správ dalších členských států EU s řízením PPP. Hlavním příjemcem pomoci v projektu je Ministerstvo financí a PPP Centrum, a.s. Výstupy budou k dispozici všem orgánům veřejné správy v České republice.

Na jednotlivých částech projektu se budou podílet experti z nizozemského, portugalského, skotského a britského ministerstva financí a z odpovídajících odvětvových ministerstev. Za českou stranu je mají na starosti pracovníci ministerstva financí, PPP Centra a ministerstev dopravy, školství, zdravotnictví a spravedlnosti.

Projekt potrvá 18 měsíců a sestává ze 7 komponent. V jeho průběhu budou na základě mezinárodních zkušeností aktualizovány a pro české podmínky zpracovány metodiky Hodnota za peníze, Hodnocení rizik/Metodika vyhodnocení PPP projektů, Metodika zadávacího řízení na PPP projekty, Manuál procesu a řízení PPP projektů, PPP a mechanismy financování z EU. Poté budou vyškoleni  čeští odborníci v užívání těchto metodik.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější