Novinky

Ministr financí jednal ve Vietnamu a Kambodži o investičních dohodách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

O dohodách o ochraně a rozvoji investic jednal ministr financí ČR Vlastimil Tlustý při své oficiální návštěvě Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království, která se uskutečnila ve dnech 21. a 22. listopadu. Při  jednáních byly dohodnuty základní obrysy dohod, které bude dle příslibu všech zúčastněných stran možno již brzy uzavřít.
             
Ve Vietnamu Vlastimil Tlustý jednal s ministrem financí VSR Vu Van Ninhem, ministrem plánování a investic Vo Hong Phucem a dalšími vysokými představiteli nejen o dvoustranných finančních vztazích, rozvojové pomoci České republiky Vietnamu, ale i o spolupráci obou zemí v rámci Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci (MBHS) a Mezinárodní investiční banky (MIB). Ministr se též sešel s vedoucími delegací členských zemí MBHS a MIB, kteří se ve dnech 21. až 24. listopadu 2006 účastní v Ho Či Minově Městě výročního zasedání rad obou bank. Ministr na tomto setkání zdůraznil nutnost transformace činnosti obou bank tak, aby obě finanční instituce mohly v současných podmínkách narůstající konkurence lépe fungovat na mezinárodním bankovním trhu. Za přínosný koncept, který již několik let prosazuje i Česká republika, označil zvyšování účasti členských zemí na řízení obou bank.

Ministra financí při návštěvě Vietnamu provázela dvacetičlenná podnikatelská mise, jejímž cílem bylo rozšíření dosavadní spolupráce a především navázání nových obchodních kontaktů. Ministr Vlastimil Tlustý zahájil podnikatelské konference, na kterých se postupně v Hanoji a v Ho Či Minově Městě zástupci českých podnikatelských subjektů setkali se svými vietnamskými partnery. Jak Vlastimil Tlustý při této příležitosti podtrhl, toto setkání českých a vietnamských podnikatelů bylo v letošním roce již druhé. Tento fakt svědčí o zájmu, který Česká republika má na obnovení obchodní a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi a na jejím dalším rozvoji. Vlastimil Tlustý připomněl zápornou obchodní bilanci ČR ve vzájemných obchodních vztazích a zdůraznil, že cesty k vyrovnání této bilance a budoucnost spolupráce již není možno v současném světě vysoké konkurence hledat pouze ve vývozu, ale je třeba hledat projekty, se kterými se budou čeští podnikatelé umět ve Vietnamu prosadit.
Zástupci českých podnikatelů v průběhu svého pobytu ve Vietnamu uzavřeli smlouvy o dodávkách technologických celků pro strojírenství a těžební průmysl. Celková hodnota kontraktů může dosáhnout více než 100 milionů dolarů.

Při první oficiální návštěvě Kambodžského království od osmdesátých let ministr financí Vlastimil Tlustý spolu s českým velvyslancem Jiřím Šittlerem předali stříbrnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR paní Lindě Vejlupkové, která se v Kambodži už deset let věnuje humanitárním projektům české vlády. Bronzovými medailemi Ministerstva zahraničních věcí ČR byli oceněni dva bývalí kambodžští studenti Channithy Chhuon a Bun Vutha, kteří navštěvovali československé vysoké školy a kteří se rovněž věnují podpoře humanitárních projektů ČR v Kambodži. Zároveň byla prezentována kniha „Royal Ties: King Norodom Sihamoni and the History of Czech-Cambodian Relations“, která mj. popisuje studia a život současného kambodžského krále v bývalém Československu.

Doporučované

Nejčtenější