Novinky

Snížená sazba DPH u dětský plen

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Evropská komise informovala o tom, že rozhodla o zaslání formálního dopisu se žádostí o sdělení, jakou sazbu DPH Česká republika uplatňuje při zdanění dětských plen. Česká republika dosud tento dopis oficiálně neobdržela, proto se k němu nemůže relevantně vyjádřit.

Dle aktuálního znění zákona o DPH uplatňuje ČR na dětské pleny sníženou sazbu DPH 5%. Česká republika přitom při zařazení dětských plen mezi plnění se sníženou sazbou vycházela ze znění kategorie 3 přílohy H 6. směrnice, která opravňuje členské státy zdaňovat sníženou sazbou mimo jiné i výrobky hygienické ochrany. S ohledem na vymezení této kategorie a současně na sociální citlivost spojenou s daným produktem, je Česká republika nadále přesvědčená o tom, že u dětských plen je možné použít sníženou sazbu daně ve smyslu přílohy H.

Jakmile Česká republika obdrží formální dopis od Evropské komise, připraví odpověď v požadované lhůtě dvou měsíců. Další postup je takový, že Evropská komise zašle České republice své odůvodněné stanovisko, ke kterému se Česká republika může vyjádřit v další lhůtě dvou měsíců. Následně může Evropská komise rozhodnout o tom, zda předloží žalobu pro porušení smlouvy Českou republikou Evropskému soudnímu dvoru.

Doporučované

Nejčtenější