Novinky

Česká daňová správa využívá moderních trendů k řízení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V rámci procesu „Modernizace daňové správy“, jehož cílem je moderně fungující daňová správa s vysokou mírou efektivnosti a výkonnosti, schválilo Ministerstvo financí systém ukazatelů, které budou sloužit jako nástroj k řízení české daňové správy. Jedná se o další z dílčích kroků, který využitím moderních prvků řízení přispěje k lepšímu fungování české daňové správy.

Měření výkonnosti daňové správy prostřednictvím sledování hodnot předem stanovených ukazatelů monitoruje činnost daňové správy s tím, že za určité období se získané údaje zpracují a vyhodnotí. Výsledky slouží jako nástroj při řízení daňové správy tak, aby se v konečném důsledku zvýšila úroveň efektivnosti a výkonnosti daňové správy. Tento způsob měření výkonnosti se používá i v jiných daňových správách členských zemí Evropské unie. Jako příklad lze uvést daňovou správu Francie, Velké Británie či Dánska. Česká daňová správa se tak ve svém procesu modernizace zařadí mezi daňové správy, které mají s tímto nástrojem řízení dobré zkušenosti.

Ukazatele, které budou při řízení činností české daňové správy využívány, je možné rozdělit do několika skupin. Podle svého zaměření budou monitorovat například oblast nákladovosti daňové správy, oblast daňových kontrol či elektronických podání. Díky těmto ukazatelům pak bude možné porovnávat nákladovost daňové správy k inkasu daní, bude možné sledovat počet elektronických podání či podíl včas podaných daňových přiznání k celkovému počtu podaných daňových přiznání apod. 

Doporučované

Nejčtenější