Novinky

Novela zákona o DPH - platnost sazby 5 % pro potraviny a další položky zboží

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Parlament ČR projednal a schválil návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory. Součástí tohoto zákona je změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to v příloze č. 1 k zákonu, která obsahuje seznam zboží, u kterého se uplatňuje snížená (5 %) sazba DPH. Účinnost této změny sazby je, stejně jako účinnost celého zákona, stanovena na 15. den od data zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že tento zákon bude zveřejněn pod č. 319/2006 Sb. v částce 99 Sbírky zákonů dne 30. června 2006, bude účinný od 15. července 2006.

Počínaje tímto dnem vzniká plátcům daně, výrobcům a dovozcům a prodejcům povinnost přiznat daň u dalších položek zboží DPH ve výši 5 %. Oproti dosavadnímu stavu se sazba DPH 5 % bude uplatňovat i u kávy, čaje, čokoládových cukrovinek apod., jakož i u veškerého zboží zařazeného pod číselný kód Harmonizovaného systému 01-23, a 25, a které zároveň splňuje slovní vymezení uvedené v příloze č. 1, tj. v případech, kdy se jedná o potraviny, nápoje včetně vody, živá zvířata, semena a rostliny, přísady a krmiva.

V daňovém přiznání k DPH za měsíc červenec resp. za III. čtvrtletí 2006 budou dodávky zboží, u kterého se od 15. července mění sazba daně z 19 % na 5 % uvedeny se sazbou 5 % nebo 19 %, podle toho, kdy vznikne plátci podle zákona o DPH povinnost přiznat a odvést DPH.

Doporučované

Nejčtenější