Novinky

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová zvolena do vedení Výboru pro fiskální záležitosti OECD

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová byla dne 27. června 2006 zvolena představiteli členských zemí OECD jedním z členů vedení/byra Výboru pro fiskální záležitosti OECD (Bureau of OECD Committee on Fiscal Affairs). Výbor pro fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem, který stanovuje mezinárodní daňové standardy a řídí práce na vydávání významných publikací v daňové oblasti. Zejména publikace Modelová smlouva OECD o zamezení dvojímu zdanění a Komentář k ní slouží jako základní modelová smlouva a s ní související výklad pro více než 2 600 uzavřených bilaterálních smluv po celém světě. Obdobně Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy je základním mezinárodním standardem pro oblast převodních cen mezi spojenými osobami. 

Dana Trezziová pracuje na Ministerstvu financí v pozici náměstkyně ministra financí od května 2005. Je zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel, účetnictví, auditu a daňové a celní politiky. Dále řídí více než 24 tis. pracovníků české daňové a celní správy. V daňové oblasti působí Dana Trezziová již více než patnáct let. Pracovala jako daňová poradkyně a v období 1997-2005 jako partnerka společnosti Deloitte.

Dana Trezziová ke svému zvolení sdělila: „Těším se na práci ve Výboru. OECD je tou organizací, které se úspěšně daří pracovat v náročné oblasti mezinárodního zdanění a která byla schopna vybudovat velmi silnou mezinárodní síť odborníků. Své zvolení považuji za ocenění toho, že Česká republika je zemí, jež je schopna dodat profesionální pracovníky do této sítě a spolupodílet se na budoucnosti mezinárodního zdanění a dalších oblastí daní, které Výbor řídí.“

Doporučované

Nejčtenější