Novinky

Ministerstvo financí nepředloží do vlády návrh na postoupení pohledávek ČKA městu Zlín

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na základě opakované žádosti představitelů statutárního města Zlín bylo připravováno postoupení pohledávek ČKA za dlužníky tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti ČKA ve společnosti Svit a.s Zlín přímo určenému subjektu - statutárnímu městu Zlín, a to za tržní ocenění.

Ministerstvo financí požádalo na jaře letošního roku vedení města Zlín o aktuální a jednoznačné potvrzení zájmu o úplatné nabytí předmětných aktiv za podmínek určených ČKA, včetně doložení aktuálního usnesení zastupitelstva města Zlín. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí takové aktuální usnesení zastupitelstva dosud neobdrželo, nebude již předkládat příslušný materiál k projednání a odsouhlasení vládě ČR. 

Doporučované

Nejčtenější